کارشناس فروش سازمانهای دولتی

ضعیفمتوسطخوبعالی

فایل رزومه (حداکثر ۵۱۲ کیلوبایت)