سرپرست خدمات

ضعیفمتوسطخوبعالی

فایل رزومه (حداکثر ۵۱۲ کیلوبایت)